Dennis Storm

Recording Engineer

Dennis is al jaren bezig met muziek. Op zijn 8e jaar pakte hij voor het eerst de drumstokken op, en is nooit meer opgehouden met drummen. Naast zijn fanatieke muzikantenbestaan is hij altijd bezig geweest met de laatste technieken in de IT wereld, en in de muziekwereld. In Firecrate Studio’s komen die passies erg goed samen. Iedereen kan een band opnemen, maar met het muzikale inzicht én verstand van zaken van Dennis  krijg je de beste resultaten.